Moje Publikacje

„Moje Piekary” to publikacja wydana w listopadzie 2013 r., to zbiór artykułów publicystycznych i zdjęć podejmujących tematy związane z Piekarami Śląskimi. Znaczna część artykułów pochodzi z lat 2002-2012 i stanowi przedruk z łamów tytułów lokalnej prasy. Książka podzielona jest na trzy zasadnicze części: Miejsca, Ludzie i Wydarzenia. Wśród dotychczasowych publikacji dotyczących Piekary Śląskich, „Moje Piekary” wyróżniają się ze względu na formę. To pierwsza książka, która w sposób łatwy i przystępny szerokiemu kręgu odbiorców przybliża tętno życia piekarskiej społeczności. Dzięki poszukiwaniom dziennikarskim, ciekawości, osobistemu zaangażowaniu, autorka okrywa nieznane dotąd historie, a te znane – pokazuje z nowej perspektywy.